Bộ dụng cụ

Bộ dụng cụ là trang bị tiêu chuẩn đi kèm theo xe và được dùng cho mục đích thay bánh xe hay sửa chữa đơn giản. Thành phần có thể khác nhau tuỳ theo nhà sản xuất.

Lợi ích

Tuy không thuộc tiện ích an toàn trực tiếp, đây là tiện ích giảm rủi ro chuyến đi của bạn không được chọn vẹn hay đạt đích đến như dự kiến vì các sự cố hư hỏng bánh xe trên đường đi.