Trợ lực điện

Tay lái trợ lực điện sử dụng một mô-tơ điện để tăng thêm lực lên hệ thống lái từ tác động của người lái.

 Lợi ích

Tay lái trợ lực điện hoạt động kỹ thuật độc lập với động cơ xe, giảm trọng lượng và giảm sự chia sẻ công suất của động cơ, giúp tăng hiệu suất vận hành và tiết kiệm nhiên liệu. Tay lái trợ lực điện phân bổ chính xác lực cần thiết phù hợp với điều kiện lái.