Chế độ chuyển số tay (sport shift)

Tính năng này của hộp số tự động cho phép người lái điều khiển việc sang số. Hộp số tự động trang bị tính năng này cho phép người lái chuyển số bằng tay một cách tuần tự hoặc tuỳ chọn cấp số mà không cần đạp chân côn. Hệ thống có thể bao gồm các phím hay lẫy chuyển số trên tay lái.

 Lợi ích

Tính năng này kết hợp các thuộc tính tốt nhất của hộp số tự động và hộp số tay. Nó mang lại một sự tiện lợi của hộp số tự động cho các nhu cầu lái xe trong đô thị hoặc mang tính chất thể thao.