Trục cam đơn (SOHC)

Trục cam đơn được bố trí trên xy-lanh có công dụng vừa mở vừa đóng cả van nạp và van xả, trực tiếp vận hành hệ thống van. Cấu trúc này đem lại hiệu quả cao với ít bộ phận chuyển động hơn so với kiểu cấu trúc OHV. Trục cam đơn phía trên cũng có thể đảm bảo vận hành nhiều van nạp và van xả.

Lợi ích

Trục cam bố trí phía trên thân máy được phát triển từ công nghệ dành cho xe đua, nó dễ dàng hoạt động với số vòng tua lớn và tạo ra công suất lớn hơn các thiết kế động cơ kiểu OHV (đòn đẩy bởi trục cam trong thân máy)