Bánh dự phòng nguyên cỡ

Thiết kế, vật liệu và kích thước của bánh xe dự phòng tương tự như các bánh xe chính.

Lợi ích

Bánh dự phòng nguyên cỡ thay thế và sử dụng lâu dài với tính năng đầy đủ như một bánh xe chính, không bị giới hạn tốc độ hay đòi hỏi phải thay lại như bánh xe dự phòng cỡ nhỏ.