Bánh dự phòng cỡ nhỏ

Thiết kế, vật liệu và kích thước của bánh xe dự phòng khác với như các bánh xe chính. Lazang được làm bằng thép có kích thước nhỏ, vỏ xe nhỏ hơn và thường chỉ cho phép chạy không quá 80km/giờ. Bánh xe loại này chỉ sử dụng tạm thời trong thời gian sửa chữa bánh xe chính.

Lợi ích

Bánh dự phòng cỡ nhỏ có khối lượng nhẹ và chiếm ít không gian trong khoang xe, giúp giảm mức tiêu hao nhiên liệu và tiết kiệm không gian.